GARANCIJA MINERALNIH PLOČA HANEX®

Hyundai L&C Europe GmbH izričito jamči da će popraviti ili zameniti ovaj proizvod, besplatno, ako se ispostavi defektnim zbog bilo kakvih nedostataka u proizvodnji tokom prvih 10 godina nakon prve ugradnje. Ako je Hyundai L&C Europe GmbH ili njegov ovlašćeni serviser ustanovio da je kvar u materijalu identifikovan u roku od deset godina, Hyundai L&C Europe GmbH će, isključivo, popraviti ili zameniti neispravne Hanex® mineralne ploče u skladu sa sa sledećim odredbama o garanciji i isključenjima.

Hanex® Mineralne Ploče
Prenosiva 10-godišnja ograničena garancija

Hyundai L&C Corporation garantuje kupcu da njegov proizvod Hanex® Mineralne Ploče, kada budu proizvedene i ugrađene od strane sertifikovanog fabrikatora za Hanex® Mineralne ploče, on neće biti oštećen.

U okviru ove Prenosive 10-godišnje ograničene garancije, Hyundai ovlašćenim agentima, mora se dozvoliti dovoljno vremena i prilike da pregledaju Proizvod(e), procene i odgovore na bilo koji zahtev. Sve odluke koje se odnose na postojanje proizvodnih grešaka ili uticaja na ovu garanciju će doneti Hyundai i biće konačne i obavezujuće za sve strane.

 

Desetogodišnja ograničena garancija važi za Hanex® Mineralne Ploče odnosno materijale koji su skladišteni, kojima se rukuje, koji se izrađuju i ugrađuju na način koji preporučuje Hanex® Vodič za izradu čvrstih površina. Oštećenje zbog nepravilne izrade ili instalacije je odgovornost proizvođača / fabrikatora.

 

Manja odstupanja i razlike u boji, obrascu – uobičajenom u sektoru ili tehnički neizbežnim – neće se smatrati nedostatkom. Samo određeni asortiman proizvoda Hanex®-a pogodan je za spoljnu primenu. Ova garancija je izričito ograničena na raspon proizvoda koje je odobrio Hyundai L&C Europe GmbH.

HANEX® MINERALNE PLOČE PRENOSIVA 10-GODIŠNJA OGRANIČENA GARANCIJA NE POKRIVA:

 1. Proizvodi i / ili materijali koji nisu u potpunosti plaćeni
 2. Nepridržavanje preporuka za skladištenje, rukovanje, izradu i ugradnju, kao i smernice za brigu i održavanje Hanex® Mineralnih Ploča.
 3. Štete uzrokovane nesrećama, zlostavljanjem i / ili zloupotrebom.
 4. Štete prouzrokovane prirodnim ili ekološkim katastrofama ili vandalizmom ili ratnim uticajima.
 5. Neispravna izrada i / ili montaža.
 6. Izloženost ekstremnoj toploti; Podloga ispod vrelih materijala naslonjenih na Hanex® Mineralne Ploče se uvek preporučuje za upotrebu
 7. Ugrađena Hanex® Mineralna Ploča koja je uklonjena sa svog prvobitnog mesta ugradnje ili izmene / popravke izvedene na proizvodu, a ne od strane Sertifikovanog Fabrikatora Hanex® Mineralnih Ploča.
 8. Proizvod(i) instaliran(i) u bilo kojoj spoljnoj primeni bez potrebne dozvole Hyndai L&C Europe GmbH.
 9. Varijacija boja od uzoraka.
 10. Neuspeh uzrokovan neadekvatnom podrškom ili strukturalnim kretanjem.
 11. Izlaganje oštrim ili korozivnim hemikalijama i sredstvima za čišćenje.
 12. Prekomerna težina postavljena na Hanex® Mineralne Ploče.
 13. Izgled rubova, spojeva ili šavova zbog nepravilne izrade / instalacije. Izgled taloga i / ili katranskog materijala nije pokriven garancijom.
 14. Dopunske popravke uključujući, ali ne ograničavajući se na, modifikacije vodovodnih instalacija, električne, pločice, podne obloge itd. Koje mogu biti potrebne za popravku ili zamenu Hanex® Mineralnih Ploča pod ovom garancijom.
 15. Manja stanja kao što su ogrebotine, mrlje, mrlje od vode i opekotine, koje se mogu ispraviti uputstvima za negu i održavanje HANEX® Mineralnih Ploča.
 16. Nijedna druga garancija nije izričita ili implicirana, uključujući i mogućnost prodaje ili prikladnosti za određenu svrhu. Osim kako je ovde navedeno, Hyndai L&C nije odgovoran za bilo kakav gubitak direktne, slučajne ili posledične štete kao rezultat nemogućnosti korišćenja HANEX®.